Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Markus Luomala

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markus Luomala

S-posti: markus.luomala (at) gmail.com

3. Rekisterin nimi

Yhteydenottolomake

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin käyttötarkoituksena on www.markusluomala.com -verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta tulleiden yhteydenottojen käsittely.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhteystietojen kerääminen verkkosivuston vierailijan yhteydenottoa ja yhteydenottoon vastaamista varten.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Yhteydenottolomakkeen rekisteristä poistetaan tiedot, kun ne eivät enää ole tarpeen tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään viiden vuoden kuluttua yhteydenottoon liittyvän tarpeen päättymisestä.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri pitää sisällään seuraavat tiedot:

  • nimi
  • sähköposti
  • lisäksi mahdollinen yhteydenottolomakkeen viesti

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoa ainoastaan rekisteröidyltä itseltään www.markusluomala.com -verkkosivujen kautta.

8. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

9. Rekisterin suojaus ja tietoturva

Kaikkia kerättyjä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään tunnistautumiseen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

10. Rekisteröidyn tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja saada niistä jäljennös.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että yhtiö rekisterinpitäjänä oikaisee rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot tai täydentää puutteelliset henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus saada yhtiö rekisterinpitäjänä poistamaan rekisteröityä koskevat vanhentuneet tiedot. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot järjestelmistä, mikäli rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

Kaikkien tässä tarkoitettujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn on oltava yhteydessä kirjallisesti rekisteristä vastaavaan henkilöön.